Menu witryny

MTC Brokers - Kancelaria Brokerska
Email

Szanowni Państwo,

Prowadząc działalność gospodarczą odpowiadamy za swoją firmę i troszczymy się o to, żeby wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Jednakże bez względu na to jak duże jest nasze przedsiębiorstwo, każdego dnia ponosimy ryzyko. Jedno niespodziewane zdarzenie może zniweczyć dorobek naszego życia.

Duże korporacje dysponują zazwyczaj wielkimi zasobami kapitałowymi, do których mogą sięgnąć w krytycznej sytuacji. Swojej firmie możemy zagwarantować taki komfort dzięki ochronie ubezpieczeniowej.

Jednakże, kiedy musimy stawić czoła trudnym sytuacjom, dobrze jest zdać się na solidnego partnera, który pomoże nam to ryzyko ocenić.

Kancelaria Brokerska MTC Brokers jest – w odróżnieniu od agentów ubezpieczeniowych - niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz Klienta, polegające między innymi na:

  • identyfikacji ryzyka;
  • doradztwa w zakresie ubezpieczeń;
  • wyszukiwaniu na rynku oferty ubezpieczeniowej najodpowiedniejszej dla Klienta;
  • zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia;
  • reprezentowaniu interesów ubezpieczeniowych klienta;
  • uczestnictwie w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (pomoc w trakcie likwidacja szkód);
  • administracji umowami ubezpieczenia (polisami ubezpieczeniowymi).

MTC Brokers posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej na sumę 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia.

MTC Brokers działa pod nadzorem i na podstawie zezwolenia nr 1699/11 Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o postanowienia ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. z 2003 nr 124 poz. 1154 z późn. zm.), co stanowi dodatkową gwarancję rzetelnego wywiązania się z obowiązków, których się podejmujemy.

Oferta naszej współpracy nie zobowiązuje Państwa do ponoszenia jakichkolwiek kosztów na naszą rzecz. Jesteśmy po to, by mieli Państwo ochronę lepszą i tańszą niż dotychczas, a wynagrodzenie otrzymujemy od zakładu ubezpieczeń, z którego oferty zdecydują się Państwo skorzystać za naszym pośrednictwem.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół MTC Brokers